Vi har knoklet løs for at få skiftet til fjernaflæst vandmåler

Vi har knoklet løs for at få skiftet til fjernaflæst vandmåler
28. 11 2019
… men ikke alle kunder har fået ny vandmåler endnu. Derfor sender Samn Forsyning ApS i de kommende dage stadig aflæsningskort ud til mange kunder i Horsens Kommune for at kunne lave den årlige opgørelse over hver enkelt kundes forbrug.

Kundechef Anne Ellegaard, Samn Forsyning, siger:

- Knap 10.000 kunder, der får deres vand fra et af Samn Forsynings vandværker, har allerede en fjernaflæst vandmåler. Her aflæser vi tallet selv, uden at kunden skal gøre noget, siger hun.

Alle andre kunder får derimod et aflæsningskort – enten i postkassen, e-Boks eller som e-mail. Det gælder også nogle af de kunder, som ikke får drikkevand fra et af Samn Forsynings vandværker, og som måske allerede har aflæst og indberettet til deres lokale vandværk.

-Samn Forsyning skal også kende aflæsningen af vand for at kunne beregne vandafledningsbidraget. Derfor kan en del kunder komme ud for, at de skal indberette både til det private vandværk og til Samn Forsyning. Vi har en aftale med en del af de private vandværker om at sende aflæsninger ind til os, men aftalen omfatter altså ikke alle vandværker, siger Anne Ellegaard. Hun oplyser, at kunderne let kan tjekke, om deres vandværk selv indberetter aflæsningerne til Samn Forsyning på samn.dk/aflaes.

-Nogle kunder hos private vandværker har en fjernaflæst måler, men alligevel er det muligt, at de skal indberette til Samn Forsyning. Det afhænger af, om vandværket har en aftale om at udveksle data med os, tilføjer hun.

Fristen for at indberette til Samn Forsyning er den 6. januar 2019, og Anne Ellegaard understreger at hvis man ikke indberetter sin aflæsning i tide, bliver vi nødt til at anslå forbruget og beregne forbruget ud fra vores egen vurdering. Her må det være en klar fordel, at man kun betaler for det, man har brugt, siger kundechefen.

Hun henviser i øvrigt til Samn Forsynings hjemmeside, hvis man har spørgsmål til sin aflæsning eller hele proceduren omkring årsafregning.