Vi leger med fremtiden

Vi leger med fremtiden
09. 10 2017

I uge 41 bliver eleverne på Hovedgård Skole sat for bordenden i en retænkning af skolens videreudvikling. Hvordan ser den gode elevpause ud? Hvilke omgivelser giver mest motivation for læring (såvel inde som ude)? Hvordan inddrages bevægelse bedst muligt i undervisningen?
 Eleverne arbejder undersøgende i forhold til overskriften “Den bedste skole”, hvorefter de på baggrund af deres brainstorm, ny viden og videre refleksioner skaber ideer og bygger prototyper, som kan spilles ind i skolens forestående renovering og videreudvikling. Undertemaer som: læringsmiljøer, udendørsarealer, grøn skole, pauser, bevægelse, indendørsarealer og traditioner er sat i spil i skolens afdelinger.
 I emneugen arbejder eleverne ud fra metoden STEAM og de 21. århundredes kompetencer. STEAM-metoden er en betegnelse for en tværfaglig tilgang til læring, som kan bidrage til at øge elevernes motivation og læring inden for specifikke fagområder og tværfagligt.
 Horsens Kommune har udarbejdet en STEAM strategi. Gennem STEAM-strategien styrkes det problemløsende og tværfaglige mindset hos eleverne, og det øget fokus på det 21.århundredes kompetencer kan være medvirkende til at flere unge efter endt uddannelse har tiltrækkende jobmuligheder.
 Torsdag eftermiddag er der fernisering fra 14-16 for almendelen på Hovedgård Skole. Her er forældre og søskende inviteret. Medborgere i Hovedgård er naturligvis også velkomne til at kigge ind og fornemme, hvad der rører sig på skolen. Til ferniseringen vil eleverne præsenterer deres ideer, processer og prototyper.
 Efterfølgende vil skolens ledelse med inddragelse af elevrådet udvælge projekter, som skal realiseres på skolen.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!