Voldskurve knækket i Horsens Kommune

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Voldskurve knækket i Horsens Kommune
19. 03 2019
På Lundagerskolen i Horsens - en specialskole for mentalt retarderede elever med andre diagnoser også - har det pædagogiske personale de seneste tre år holdt nøje øje med de krænkelser, eleverne uforvarende udsætter dem for.

Og registreringen giver markante resultater. For eksempel faldt antallet af hændelser for tre af medarbejdernes vedkommende fra 200 krænkelser i 2017 til 12 i 2018.

Et fald på 94 %.

Jacob Alsing, afdelingsleder i Risiko og Forsikring i Horsens Kommune, ser Lundagerskolen som et rigtig godt eksempel på en positiv udvikling, der popper op over alt i kommunen.

- Siden vi begyndte systematisk at registrere antallet af krænkende handlinger, er det gået den rigtige vej. Det letter desuden det administrative arbejde, at medarbejderne nu selv kan gå ind og registrere hændelserne. Det første år blev der helt naturligt foretaget mange registreringer - især inden for området Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte - men fra 2017 til 2018 knækkede kurven for alvor over hele linjen. I dag er antallet generelt faldet med 10 % i Horsens Kommune, siger Jacob Alsing.

På Lundagerskolen har de indsamlede data givet ledelse og medarbejdere det nødvendige overblik over, hvor ofte krænkelserne sker, hvor de sker og i hvilke situationer, de opstår. Det betyder, at de kan arbejde forebyggende med voldsepisoderne og på den måde undgå, at de opstår.

Skoleleder Harry Lauritsen fortæller:

- Tidligere blev hver enkelt konflikt håndteret individuelt af læreren og eleven. I dag løser det pædagogiske personalekonflikterne på baggrund af de indsamlede data og i deres respektive teams. Sidstnævnte betyder blandt andet, at håndteringen af barnet ikke er en one-to-one opgave men en fælles opgave. Samtidig arbejder personalet ud fra en pædagogisk tilgang - Low Arousel - der kort fortalt går ud på at træde et skridt tilbage og bevare roen i forholdet til eleverne.

Han understreger desuden det vigtige i, at ledelsen løbende har et vågent øje med processen og evaluerer og handler på de konklusioner, teamet er kommet frem til:

- Måske viser det sig, at vi skal justere på, hvilke elever lærerne tager sig af, eller det kan være mere hensigtsmæssigt at flytte en lærer til en anden afdeling.
Pædagogmedhjælper Marie Madsen har ligesom mange af sine kolleger prøvet at stå over for elever, som slår, sparker, spytter m.m.

- Tidligere tænkte jeg, at det kun var mig, det skete for, men ved åbent og tillidsfuldt at vende resultaterne af de indsamlede data i teamet, kan jeg se, at det jo ikke er sådan, det er. Ved at træde et skridt tilbage og vende det med mine kolleger kan jeg samtidig få et billede af, hvilke signaler jeg selv udsender over for barnet og på den måde tage tilspidsede situationer i opløbet.

Registreringen af krænkende handlinger er en del af Horsens Kommunes voldspolitik. Lundagerskolen har 79 elever og 80 ansatte.