Endelaves kyster er nu renset for bananer og affald

20-25 ton bananer og affald er blevet samlet sammen på Endelaves kyster. Foto: Lene Thomsen.
20-25 ton bananer og affald er blevet samlet sammen på Endelaves kyster. Foto: Lene Thomsen.
Endelaves kyster er nu renset for bananer og affald
13. 04 2018
20-25 ton bananer, pap og plastik er blevet samlet sammen og fjernet fra kyststrækningerne på Endelave. Oprydningen blev afsluttet torsdag.

Rensningen af Endelaves ca. 30 km kyststrækning er nu færdig, og alt materiel og affald sejles væk fra øen.
 Mandskab fra Service & Beredskab i Horsens Kommune har grundigt gennemgået alle kyststrækningerne for at indsamle de bananer og det pap- og plastikemballage, som siden et skibssammenstød i Storebælt den 27. marts er skyllet i land på bl.a. Endelave.
 - Der har i gennemsnit gået syv mand fra Service og Beredskab, der har samlet affald med river, skovle og gummigeder. I alt er der blevet opsamlet 20-25 ton affald, fortæller Tommy Krogh Abrahamsen, ingeniør i Horsens Kommunes miljø- og naturafdeling, som sammen med biolog Lene Thomsen torsdag var på Endelave for at føre tilsyn med oprydningen.
 Størsteparten af det indsamlede affald lå som forventet på den østlige kyststrækning, men bananer og affald var skyllet i land hele vejen rundt om øen. Rensningen af kysten har taget ca. en uge.
 - Det er gået rigtig godt, og vi har fået alt det med, som lå på kysterne efter skibssammenstødet. Vi kan ikke afvise, at der kan drive mere affald ind, for vi har i ugens løb oplevet, at der på kyststrækninger, der var renset, kom nyt affald ind. Skulle der komme større mængder plastik ind på kysterne, vil vi gerne have et praj om det, siger Lene Thomsen.

Været i alle kroge
Også de små øer Møllegrunden og Svanegrunden, hvor sælerne holder til, er blevet gennemgået.
 - Vi har været ude i alle kroge, og på de små øer blev der heldigvis kun fundet mindre mængder bananer og affald, som var let at samle op. Vi blev færdige med hele oprensningen torsdag, fortæller Lene Thomsen, som sender en stor ros for indsatsen til mandskabet fra Service & Beredskab, der har arbejdet på øen den seneste uges tid.
 Alt affaldet bliver fragtet til Horsens, hvor det ender på Horsens Kraftvarmeværk, og Horsens Kommune er nu i gang med at få gjort regningen for kystrensningen op. Regningen bliver sendt videre til forsikringsselskabet til det pågældende skib, hvis containere røg i vandet ved sammenstødet.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!