Forsat stigende smittetal betyder nye restriktioner

Gedvedhus (Arkivfoto)
Gedvedhus (Arkivfoto)
Forsat stigende smittetal betyder nye restriktioner
15. 10 2020
Der indføres øjeblikkeligt besøgsrestriktioner på Horsens Kommunes plejecentre. Antallet af borgere i Horsens Kommune, der er testet positiv med Covid-19, stiger fortsat og onsdag var der konstateret 23 nye smittede borgere i Horsens Kommune.

Dette sammenholdt med, at smittetallet i kommunen gennem den seneste uge har været stigende, og at Horsens Kommunes incidenstal nu ligger på 150 - med 136 smittede den seneste uge - betyder, at der indføres ekstra lokale restriktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer på baggrund af deres analyse af de senest smittede borgere, at smitten hovedsagelig findes i den gruppe af borgere, som styrelsen anser for at kunne være i gruppen af pårørende til beboere på kommunes plejecentre. Derfor har styrelsen onsdag aften påbudt Horsens Kommune at indføre besøgsrestriktioner på samtlige kommunens plejecentre.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som Horsens Byråd har fået besked om omgående at udstede indebærer, at besøg på et plejecenter fra torsdag som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og at besøg på indendørs arealer på plejecentrene ikke kan ske, medmindre besøget sker i en kritisk situation, eller den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Idet besøgsrestriktionerne omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at restriktionerne også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer og dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og dermed benytter sig af plejecentrets fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks. et dagcenter/daghjem og til spisning i cafeerne, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsrestriktionerne. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge smittespredning.

- Det betyder, at der fra i morgen, torsdag, og 14 dage frem vil være restriktioner for besøg hos vores ældre på plejecentrene, ligesom de tilknyttede aktivitetscentre og cafeer vil blive lukket for alle, der ikke er visiteret, siger borgmester Peter Sørensen.

Han tilføjer, at der i kritiske situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom eller i livets sidste fase, vil være adgang for flere personer til en beboer.

- Dette aftales i hver enkelt situation med ledelsen på det pågældende plejecenter. Og så er det også væsentligt at slå fast, at fodterapeuter, frisører og lignende, som har deres faste gang på plejecentrene, ikke er omfattet af besøgsrestriktionerne, siger Peter Sørensen.

Borgmesteren har indkaldt byrådet til orienteringsmøde torsdag formiddag, hvor det også vil drøftet, om der eventuelt skal sættes yderligere ind med lokale tiltag for at undgå smittespredning.

- Det er meget bekymrende, at smittetallet stiger så voldsomt i øjeblikket, og vi har også fra Styrelsen for Patientsikkerhed modtaget forskellige forslag til eventuelt andre lokale restriktioner for at undgå, at smittetallet stiger. Og de vil blive drøftet med byrådet i morgen, siger Peter Sørensen.