Læserbreve

08/31/2012
Når virksomheder er åbne omkring deres arbejdsulykker, så kan de lære af hinandens erfaringer og stoppe ulykkerne. Derfor har Stilladssektionen i Dansk Byggeri besluttet, at alle medlemmer skal indberette arbejdsulykker til Dansk Arbejdsgiverforening, DA, ellers kan de ikke være medlem af sektionen
08/29/2012
Torsdag d. 30. august kl 13.00 offentliggøres det i Byretten i Randers, om Randers Kommune har betalt ca. 14 mio. kr. for lidt til fire lokale landmænd i forbindelse med kommunens ekspropriation af fire ejendomme til erhvervsområde i Sdr. Borup syd for Randers By. Sagens afgørelse har stor betydning for udbetaling af erstatninger og for gennemførelsen af ekspropriationer og dermed for alle lodsejere landet over.
08/29/2012
Brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører ønsker en bevarelse og udvidelse af fradragsmulighederne ved forbedring af boligers kloakforhold
08/28/2012
Der er mange gode fremadrettede initiativer for langtidsledige og på uddannelsesområdet i regeringens finanslovsforslag. Men vi mangler et bud på, hvad vi skal gøre for de mennesker, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, siger Kim Simonsen, formand for HK
08/28/2012
Dansk Byggeri glæder sig over investeringer, der stimulerer beskæftigelsen, men undrer sig over kursskiftet på energiområdet
08/28/2012
Trods indsats fra politi, forældre og skoler bryder alt for mange skolebørn færdselsloven ved at cykle på fortovet til og fra skole. Det er farligt for dem selv, og generer den øvrige trafik, hævder Dansk Fodgænger Forbund.
08/27/2012
Dansk Byggeri glæder sig over investeringer, der stimulerer beskæftigelsen, men undrer sig over kursskiftet på energiområdet