Afrikas flygtninge kan ikke spise sig mætte i sæbe og håndvask

Afrikas flygtninge kan ikke spise sig mætte i sæbe og håndvask
26. 03 2020
Coronavirus rydder alle dagsordener – også i Østafrika. Det får Folkekirkens Nødhjælp til at råbe op: ”Øget fokus på hygiejne i flygtningelejre og lokalsamfund er godt, men vi skal samtidig huske, at ingen bliver mætte af sæbe og håndvask,” siger generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen.

Af Folkekirkens Nødhjælp

Tiltagene mod spredning af Corona-virus går stærkt på det afrikanske kontinent. Beskedne 25 og 12 tilfælde af Coronasmittede har fået henholdsvis Kenyas og Etiopiens regeringer til at indføre forbud og drakoniske restriktioner, som dem vi kender fra asiatiske og europæiske lande. Arbejdspladser, skoler og kirker lukker, imens der indføres forsamlingsforbud for mere end 5 personer.

Problemet er, at de afrikanske regeringer ikke har nogen økonomisk kapacitet til at give et medfølgende sikkerhedsnet. Derfor har tiltagene også nogle helt andre alvorlige konsekvenser.

Begrænsningerne rammer især flygtninge og landenes fattigste borgere. I en af verdens største flygtningelejre, Kakuma-lejren i det nordlige Kenya, betyder undtagelsestilstanden, at der ikke må samles mere end fem mennesker på én gang. Det gør det meget vanskeligt at gennemføre uddeling af mad til de mange tusinde flygtninge. Folkekirkens Nødhjælp generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen frygter derfor: ”At frygten for Coronavirus er ved at skabe en situation, hvor de fattigste og mest udsatte mennesker ikke får adgang til den mad og den hjælp, de har brug for”.

Pengene bruges på sæbe i stedet for mad

I Gambella, et flygtningeområde i Etiopien, er problemstillingen, at der slet ikke er vandressourcer til at gennemføre de påkrævede håndvaskrutiner. Hvis vandet bliver brugt til at vaske hænder, så mangler flygtningene hurtigt drikkevand og vand til dyrkning er fødevarer.

- Lige nu er risikoen for at dø af Coronavirus ikke den største trussel for Afrikas fattigste. Vi ser faktisk en større risiko for at dø af de afledte konsekvenser af virusbekæmpelsen. Coronavirus rydder alle de andre dagsordener. Det betyder, at de penge, som store humanitære organer tidligere brugte på fødevarer eller såsæd til flygtninge, nu i tiltagende grad vil blive brugt på sanitet, sæbe og håndvask. Det er ting, som utvivlsomt afværger virus, men som ikke kan spises, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Kampen mod virus kan ende med sult

Hvis virus-epidemien for alvor får fat i de afrikanske lande, er der ingen tvivl om, at smittespredningen kan løbe ekstremt hurtigt:

- De mange millioner flygtninge har ikke mulighed for at gå i isolation. Det samme gælder de store befolkningsgrupper, der bor i tætpakkede slumområder eller i små hytter på landet. Men inden vi når dertil, frygter vi i højere grad, at tiltagene for at mindske spredningen af coronavirus kan kaste skrøbelige afrikanske stater ud i en tilstand med udbredt social uro og voldelige sammenstød. Vi mærker allerede nu, at frustrationen hos alle de mennesker, der mister deres livsgrundlaget som konsekvens af virusbekæmpelsen, siger Birgitte Qvist-Sørensen

Folkekirken Nødhjælp fastholder indtil videre størstedelen sine humanitære aktiviteter.  Virusforebyggelse og hygiejne fylder mere end tidligere i organisationens programmer, men det er en klar prioritet, at hygiejneartikler ikke må erstatte fødevare og anden livsnødvendig nødhjælp. Organisationen har netop udmøntet 2,1 million kroner fra Udenrigsministeriet til ekstra corona-rettede indsatser i blandt andet Østafrika.