Nu skal Handicapprisen 2019 uddeles

Sidste års vinder af Handicapprisen 2018 var DHIF for Horsens og Omegn v/Lilian Saxbeck. (Arkivfoto)
Sidste års vinder af Handicapprisen 2018 var DHIF for Horsens og Omegn v/Lilian Saxbeck. (Arkivfoto)
Nu skal Handicapprisen 2019 uddeles
01. 10 2019
Nu skal der igen findes en vinder af Handicapprisen 2019, og Horsens Kommunes Handicapråd indbyder derfor alle til at indsende forslag om kandidater.

Horsens Kommune ønsker, at vise sin anerkendelse ved at uddele en handicappris til en ildsjæl, en forening, en virksomhed, privat eller offentlig organisation, som har ydet en særlig indsats for, at børn unge og voksne med et handicap, kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

Modtageren af prisen skal bo i Horsens Kommune.

Horsens Kommunes pris vil blive uddelt for:

• At have skabt rammer og muligheder for at borgere med et handicap får større livskvalitet
• At inkludere borgere med handicap i foreningsliv og i det almindelige samfundsliv på lige fod med andre
• At have skabt forhold der kan bidrage til en forøget livskvalitet hos mennesker med handicap.
• At have skabt beskæftigelse for borgere med handicap
• At have skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap.
• At sikre god tilgængelighed for alle borgere med funktionsnedsættelser
• At have bidraget til at gøre op med fordommen om borgere med handicap, herunder borgere, der har en sindslidelse

De, der kan indstille til prisen, er borgere, organisationer og foreninger med bopæl i Horsens Kommune på baggrund af opslag på Horsens Kommunes hjemmeside.

Ansøgningen skal være skriftligt begrundet, og ansøgningsskema skal anvendes.

Der må gerne indstilles kandidater, som tidligere har været indstillet til Handicapprisen, men som ikke har modtaget prisen.

Handicaprådet ser bredt på begrebet handicap. Det kan f.eks. være børn, unge og voksne med sindslidelse, udviklingshæmning, hjerneskade, fysisk handicap, høre-, tale- eller synshandicap.

Prisen består af kr. 10.000 og uddeles tirsdag den 3. december 2019.

Se opslag på Horsens Kommunes hjemmeside, hvor der findes skema til indstilling af kandidat eller kontakt Handicaprådets sekretær Kirsten Schmidt, Velfærd og Sundhed på mail: sskis@horsens.dk eller tlf. 7629 3663.

Fristen er senest 6. november 2019, og i indstillingen skal du begrunde, hvorfor du mener, din kandidat har fortjent prisen.