Salg af stadion og Seminariehal kan give millioner til multisal i Gedved

(Genrefoto)
(Genrefoto)
Salg af stadion og Seminariehal kan give millioner til multisal i Gedved
02. 06 2020
Arbejdsgruppen bag den kommende multisal i Gedved tilbyder at afgive brugsretten til den gamle seminariehal samt Gedved Stadion, og foreslår, at området sælges, så pengene fra et salg kan gå til den nye multisal.

4 millioner kroner. Så mange penge forventer arbejdsgruppen bag det nye multisalsprojekt, at et salg af det 17.000 kvadratmeter store område, der i dag rummer den gamle seminariehal og Gedved Stadion, vil kunne indbringe. Derfor har gruppen, der består af Gymnastikforening Gedved, Gedved Idrætsforening og Gedved Lokalråd, sendt et brev til borgmester Peter Sørensen. I brevet melder de sig klar til at afgive brugsretten af området, hvis de kan få lagt de forventede 4 millioner kroner, et salg vil indbringe, oven i det samlede budget til multisalen.

- Vi har en ambitiøs plan om, at den nye multisal skal være et naturligt samlingspunkt i Gedved. Det skal være et sted, hvor vores foreninger og borgere kan mødes og skabe stærke fællesskaber på kryds og tværs. Og her tror vi, at vi kan skabe det stærkest mulige samlingspunkt ved at give afkald på noget af det, multisalen kommer til at erstatte, lyder det samstemmende fra Wanja Høj Sørensen, formand for Gedved Gymnastikforening og Anders Schou Vigild, formand for Gedved Idrætsforening.

Målet er 16 millioner kroner

Horsens Kommune har i forvejen afsat 10 millioner kroner til projektet, og den lokale arbejdsgruppe har selv sat sig for at samle to millioner kroner ind. En tilførsel af yderligere fire millioner kroner vil altså sende det samlede budget op på 16 millioner kroner. Og det vil være nok til at realisere arbejdsgruppens planer, der både vil give plads til en ny hal og et springcenter.

Borgmester Peter Sørensen ser positivt på henvendelsen fra Gedved:

- Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan borgerne i Gedved knokler for at skabe en attraktiv ny multisal. Den vil blive et stort aktiv for byen og en stor gevinst for det lokale forenings- og fritidsliv. Jeg er sikker på, at de ekstra penge vil være et solidt ekstra rygstød til at få realiseret de flotte visioner for multisalen.

Kan give plads til nye boliger

Ved at afgive brugsretten til seminariehallen og stadion kan Horsens Kommune sætte området til salg med et krav om, at køber skal sørge for nedrivning af de eksisterende bygninger. For seminariehallens vedkommende vil interesserede købere kunne opføre f.eks. boliger på grunden, da lokalplanen allerede giver lov til opførsel af boliger på området. For stadionets vedkommende skal der dog en ny lokalplan til, hvis der skal kunne opføres boliger på området.

Arbejdsgruppens forslag om at afgive brugsretten mod at få tilført fire millioner kroner til multisalsprojektet skal i første omgang drøftes i Kultur- og civilsamfundsudvalget. Her er formand Jakob Bille også positivt indstillet over for ideen:

- En ny hal vil gøre seminariehallen overflødig, og samtidig er både stadion og de tilhørende faciliteter efterhånden ret nedslidte. Så jeg synes, det giver god mening, hvis de lokale foreninger er klar til at afgive brugsretten, så vi kan sælge området.

Næste møde i Kultur- og Civilsamfundsudvalget finder sted den 8. juni.