Sommerstafet i Hansted Kirke

Kirkernes sommerstafet viser sig gang på gang som lokalområdets mødested, hvor man mødes på tværs af sognegrænser og forskelligheder. Nye og gamle bekendtskaber plejes, samtaler opstår og bånd knyttes.
Kirkernes sommerstafet viser sig gang på gang som lokalområdets mødested, hvor man mødes på tværs af sognegrænser og forskelligheder. Nye og gamle bekendtskaber plejes, samtaler opstår og bånd knyttes.
Sommerstafet i Hansted Kirke
19. 08 2019
Årets sommerstafet 2019, hvor 12 landsbykirker nord for Horsens i løbet af 12 uger inviterer indenfor til fællessang, lokale fortællinger og en forfriskning, var i sidste uge nået til Hansted Kirke, hvor Døve Dorthe huserer.

Hansted Kirke er som herredets største kirke ganske rummelig – og det var der god brug for, da der sidste onsdag blev budt ind til sommerstafet, og 155 forventningsfulde stafetdeltagere mødte frem.

Aftenens første fortæller i den fyldte kirke var den lokalhistoriske ekspertise, Mogens Kirkegaard, som grundigt berettede om Hansted Kirke, Hansted Kloster og Hanstedgårds tæt sammenknyttede historie.

I tråd hermed fortalte Mogens Kirkegaard om Dorthe Hansdatter, der levede sit liv i Hansted omkring år 1700, og som lokalt er kendt som Døve Dorthe.

Dorthes historie er trist, fordi hun mistede både sin mand og sine børn, førend hun selv gik bort. Eftersom Døve Dorthe som enkefrue på Hanstedgård ikke havde arvinger, testamenterede hun sine midler til Hansted Kirke med bestemmelse om, at der for midlerne skulle opføres et hospital - Hansted Hospital. Det betød meget for hende, at hendes penge kunne komme fattige, syge og ældre til gode. Hospitalet blev opført i årene 1711-1712. Desværre døde enkefruen i 1711, så hun nåede ikke selv at se hospitalet stå færdigt. Hansted Hospital er det, der i dag benævnes som Hansted Kloster.

Døve Dorthe er begravet i Hansted Kirkes krypt. Sagnet vil vide, at hun til tider kigger frem og spøger. Efter sigende skal man endda kunne påkalde hende, hvis man ved midnatstid på nytårsaften løber syv gange rundt om kirken og råber ”Døve Dorthe – stå op!”

Sognepræst Søren Jensen rundede fortællingen om Døve Dorthes triste historie af, og talte om, hvorledes kampen mod døden er den eneste kamp, man ikke kan vinde. Håbet om et nyt liv efter døden er i den sammenhæng det, vi har at holde fast ved. Et håb, der holdes særligt stærkt, når man mødes og glædes sammen.

Kirkernes sommerstafet har gennem hele sommeren vist sig at danne ramme for at mødes, at glædes og at synge sammen.

I Hansted Kirke denne aften blev der sunget salmer af såvel ældre som nyere dato. Tydeligt er det for enhver, der møder frem til disse stafetaftener, at fællessangen og fortællingerne er med til at danne bånd – på tværs af sogneskel og forskelligheder.

Som det har været tilfældet i flere af de foregående stafetkirker, rundedes aftenen af med et fælles fadervor og lysning af velsignelsen, inden sommerstafetten i Hansted mundede ud i almindelig løssluppenhed og hyggesnak. Borde med forfriskninger og lækkerier var opstillet i begge ender af kirken, så de mange fremmødte frit kunne forsyne sig.

Endnu en sommerstafetaften forløb på bedste vis i en fyldt Hansted Kirke.

I uge 34 er det Søvind Kirke, der åbner dørene til årets næstsidste sommerstafetarrangement. Det sker onsdag den 21. august kl. 19, hvor alle er velkomne til fællessang, lokale fortællinger og et glas vin.

Som altid er det gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.