Sommerstafet kom til Vedslet Kirke

En halv time inden stafetstart var kirken allerede velfyldt, og på parkeringspladsen kunne tælles mere end 75 biler – og flere kom til. I alt trodsede mere end 135 stafetdeltagere det ustadige vejr og mødte frem til den lille Vedslet Kirke på denne aften.
En halv time inden stafetstart var kirken allerede velfyldt, og på parkeringspladsen kunne tælles mere end 75 biler – og flere kom til. I alt trodsede mere end 135 stafetdeltagere det ustadige vejr og mødte frem til den lille Vedslet Kirke på denne aften.
Sommerstafet kom til Vedslet Kirke
11. 08 2019
Årets sommerstafet 2019, hvor 12 landsbykirker nord for Horsens i løbet af 12 uger inviterer indenfor til fællessang, lokale fortællinger og et glas vin, fortsætter med at fylde kirkerne til sidste bænk – sidste uge i Vedslet Kirke var ingen undtagelse.

Som den niende ud af de tolv medvirkende kirker i årets sommerstafet bød Vedslet Kirke onsdag den 7. august indenfor til en aften med fællesskab i kirkens rammer – et fællesskab, som mange gerne vil tage del i. Et kvarter inden stafetstart var der mere end 75 biler at tælle på og ved kirkens lille parkeringsplads.

I kirken var alle bænke og løse stole fyldt til sidste plads, og umiddelbart før aftenens graver, Kenneth Thorsø, ringede stafetaftenen i gang, måtte kirkens allersidste ekstrabænke hentes fra det nærliggende kapel og sættes på langs i kirkens midtergang for at skabe siddepladser også til de sidst tilkomne. I alt ca. 135 stafetdeltagere var således på plads i den lille kirke, da sognepræst Anne Marie Vrang bød velkommen kl. 19.

Fortælleren ved sommerstafetten på denne aften i Vedslet var Anders Horsbøl Nielsen, der til daglig er museumsinspektør ved Vejlemuseerne. Anders Horsbøl har nært kendskab til Vedslet Kirke, da han tidligere har siddet i sognets menighedsråd, hvor han spillede en aktiv rolle i forhold til at muliggøre en omfattende restaurering af kirken, der fandt sted for godt 4 år siden.

Anders Horsbøl fortalte om Vedslet Kirkes lange historie, hvor han havde særligt fokus på at formidle kirkens smukke kalkmalerier. Et af disse er et våbenskjold for Jens Iversen Lange, der i 1400-tallet var biskop i Århus. Våbenskjoldet, der også er gengivet på altertavlen i Århus Domkirke, er med til at indikere, at Århus-bispen i sin tid spillede en essentiel rolle i forhold til Vedslet Kirke.

I kirkens kor ses på væggene tillige resterne af en apostelrække, der også stammer fra det 15. århundrede. Apostlen Filip har oprindelig været del af denne række, men siden opmuringen af hvælvinger i kirkekoret omtrent 30 år efter kalkmaleriernes tilblivelse har billedet af ham været delvist skjult, hvilket stadig gør sig gældende anno 2019.  Helt væk er han dog ikke, idet hans ansigt faktisk kan ses over hvælvingen, hvis man bevæger sig op på Vedslets kirkeloft.

Filip er i øvrigt ikke nogen fremtrædende person i Biblen. Størst rolle spiller han i fortællingen om den etiopiske hofmands dåb, som kan læses kapitel 8 i Apostlenes Gerninger. Og netop denne dåbsfortælling lå til grund for valget af en af aftenens fællessalmer, ”At standse ved en døbefont” – en nyere dåbssalme, der er optaget i salmebogstillægget ”100 salmer”. Salmen sætter på fineste vis ord på, at dåben har betydning gennem hele menneskelivet, og at denne betydning helt konkret kan fornemmes, hvis man bevæger sig ind i en kirke og gør ophold ved en døbefont for at – med salmens ord - ”sine hænder folde og glemme dagens travle dont”. Under man sig selv den oplevelse, er der glæde og tryghed at finde ved at lade tanken rettes mod ens egen dåb og – atter med salmens ord – at mærke ”gudsbarnets lykke” og ”her føle sig som barn på ny, blev dine hår end hvide”, velvidende at Jesus er samme konstant i vores liv såvel ”i livets gry” som ”ved aftentide”.

Som en naturlig forlængelse af salmen blev der ved stafetaftenen bedt et fælles fadervor, inden sognepræst Anne Marie Vrang lyste Guds velsignelse.
At Vedslet Kirke er smukt beliggende i et traditionelt landsogn, blev markeret ved aftenens sidste fællessang i form af ”Jeg er havren” – et af Jeppe Aakjærs skønneste naturdigte, der besynger glæden over den bogstaveligt talt livgivende cyklus fra såsæd til høstmodne havrebjælder. Aakjærs sans for naturens samspil og poesi fortættes i sangens ord om at havren er ”lærkesangen på et strå, livets rytme døbt i sommerdræ”. Samtidig spiller kirken en undselig, men ikke uvæsentlig rolle i sangens tekst – for når kirkens aftenklokke lyder, og der ringes til ro, til sengetid, til fred i de små hjem og til bøn i sind, ja så er det kirkens klokke, der sætter melodien, og havren, der ”står på sin tå og ringler med”.

Gennem netop denne fællessang, der lød højt op under Vedslet Kirkes brogede loft, forenedes mange stafetdeltageres instinktive fornemmelse af, at vi sammen er rundet af såvel kirken som det landskab, den er del af.

Endnu en stafetaften forløb på dejligste vis. Eftersnak og god stemning bredte sig både i og uden for kirken, da sommerstafetarrangementet i Vedslet afrundedes med portvin og kransekage. En trofast stafetgæst, der indtil nu har været med på hele sommerstafetten, kunne fortælle, at hendes søn faktisk havde fødselsdag på netop denne onsdag – og at hun for første gang i hans lange liv ikke tilbragte fødselsdagsaftenen i hans selskab, fordi hun så gerne ville deltage i sommerstafetten. Men - som hun tilføjede - ”vi har da nået at drikke kaffe sammen, inden jeg drog mod Vedslet”, så på den vis blev såvel fødselar som sommerstafet tilgodeset på denne augustaften.

Skønt sommerstafetten rinder mod sin afslutning for i år, er der heldigvis endnu tre stafetaftener tilbage på programmet. I uge 33 bydes der således ind til sommerstafet igen, hvor Hansted Kirke slår dørene op på onsdag den 14. august kl. 19, hvor der som sædvanligt er fællessang, lokale fortællinger og en efterfølgende forfriskning på programmet.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.