Læserbreve

05/26/2020
Forleden behandlede Horsens Byråd en ansøgning fra boligforeningen Odinsgaarden. Årsagen hertil skyldes, at Landsbyggefonden vil støtte renoveringer, der kan godkendes på kort tid pga. de aktuelle samfundsudfordringer med aktivitetsnedgang for dansk byggeri forårsaget af corona-virus.
05/24/2020
Hvis du eller din virksomhed ikke betaler skat i Danmark, så lad være med at række hånden frem! Det virker oprigtig talt stødende, at landets forventeligt efterhånden beskedne midler, via hjælpepakker, også går til understøttelse af virksomheder, der har etableret sig på sådan vis, at skattebetalingen til Danmark minimeres maksimalt.
05/20/2020
Med fare for at blive halshugget, flækket midt over eller i værste fald blive… udskammet… vover jeg alligevel pelsen, med at citere John Mogensens tekst og melodi… Der er noget galt i Danmark… i forhold til den politiske håndtering af Corona krisen i Danmark.
05/19/2020
Mindesmærker er en vigtig del af vores kulturlandskab, som fortæller nutiden og eftertiden noget om historiens gang. De fortæller om en tid og en gerning, og er med til at give et sted og en egn identitet.
05/14/2020
Rejsebranchen er ekstraordinært hårdt ramt af Corona krisen, fordi vi afbestiller rejser, og venter med at bestille den næste, da vi ikke ved, hvornår vi kan genoptage vores vanlige rejseaktiviteter. Mange har allerede mistet deres job indenfor rejsebranchen, og flere virksomheder er truet af konkurs. Hvis vi fortsat skal have en rejsebranche på den anden side af krisen, er det nødvendigt med hjælp fra politisk side.
05/09/2020
Vi har i flere omgange nu set referencer til VIVE undersøgelsen om normeringer på plejecentre i alle former for nyheder. Der er lavet en undersøgelse i 2017 og nu igen i 2019, men disse normeringer sætter både FOA og også fagpersonalet spørgsmålstegn ved. Men hvis undersøgelsen bare er en rundringning til nogle få lokalcentre og spørge lederen, hvor fagligt begrundet er den så?
05/09/2020
Så fik vi åbnet fase 2. Nogen blev glade andre skuffet. Som helt almindelig borger undrer det mig, at landets fitnesscentre ikke kom med i puljen i forhold til at åbne mandag den 10. maj.
05/06/2020
Lad os nu holde os til fakta - også i Socialdemokratiet!
05/05/2020
Siden Corona-krisens start, er antallet af ledige steget med knap 50.000 personer, hvilket er et markant hop på et arbejdsmarked, hvor der før krisen var omtrent 100.000 ledige. Alene her i Østjylland har flere end 16.000 personer meldt sig ledige siden krisens start – en stigning på over 35% sammenlignet med gennemsnittet for samme periode de sidste 5 år.
05/05/2020
Ulrich Fredberg har som ledende overlæge på Silkeborg sygehus været medvirkende til at skabe landets bedste resultater med bl.a. at finde lungekræft i tidlige stadier. Og som bekendt er det afgørende vigtigt at finde kræft så tidlig som muligt, hvor behandlingsmulighederne er optimale. Det har man gjort ved at anvende lavdosis-CT-skanning fremfor at bruge røntgen på patienter, hvor henvisningskriteriet til lungekræftpakken ikke har været opfyldt.