Læserbreve

12/07/2018
Det er jo nærmest tragikomisk at FN nu retter international kritik af Danmark for etablering af et udrejsecenter for afviste udenlandske kriminelle på den ubeboede ø Lindholm i Stege Bugt.
12/04/2018
Finanslov 2019: Indsatsen for ordnede forhold på arbejdsmarkedet styrkes.
12/01/2018
Så er finansloven på plads med godt nyt for landets pensionister, der får bedre vilkår og dårligt nyt for de kriminelle udlændinge på tålt ophold, der må ud på en øde ø.
12/01/2018
Nu er ansøgningen om at etablere børnehospice i Østjylland godkendt af ministeren, så fremover kommer der 4 børnehospicepladser i en ny bygning i forlængelse af det eksisterende Hospice Djursland ved Rønde. Det er vi i Dansk Folkeparti rigtig glade for. Det er en stor hjælp til familier med børn med livstruende sygdom. Indtil nu har der kun været ét børnehospice i Danmark og det har ligger på Sjælland.
11/29/2018
Vores fjorde og indre farvande står over for et ekstremt pres i disse år. Efter en periode, hvor tingene så ud til at være i bedring på grund af en målrettet indsats for at forbedre vandmiljøet, så ser vi nu desværre en forværring af den økologiske tilstand og biodiversiteten.
11/27/2018
Jeg er ansat på 3-Stjernet, og i frokostpausen taler vi om, hvorfor vi som fabriksarbejdere skal arbejde ligeså længe som folkeskolelærere?
11/27/2018
De tre regeringspartier vil med nye initiativer komme organiseret butikstyveri til livs. Der skal sættes en effektiv stopper for, at organiserede butikstyve hærger i butikker landet over.
11/26/2018
For ca. 4 uger siden afslørede TV2, hvordan Kurt Beier, en af transportens kæmper, havde dristet sig til at ændre virksomhedsstruktur ved at hente billig arbejdskraft fra Filippinerne og ikke, som tidligere, fra andre lavtlønslande i Østeuropa. TV2 viste hvor usselt, disse filippinere blev behandlet og indkvarteret og pt. forestår en efterforskning om menneskehandel.
11/23/2018
Jeg har i dag besøgt Horsens Selvforsvarsklub – en klub, der råder over 700 m2, hvoraf de 380 m2 er træningslokale. Herud over kommer klatrebane, styrketræningsrum og fællesrum. De træner på tunge måtter og benytter en stor mængde træningsting. Klubben træner 4 gange om ugen fra kl. 16.00-22.00 og 2-3 weekender om måneden.
11/21/2018
43.648 børn lever i fattigdom. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Siden den nuværende regering genindførte starthjælpen som integrationsydelse og introducerede det såkaldte kontanthjælpsloft er antallet af fattige familier og dermed antallet af fattige børn steget støt.