Læserbreve

11/21/2018
Der er mange fantastiske ting at sige om Horsens Kommunes udvikling gennem de seneste årtier – rigtig mange endda. Alligevel sker det, at jeg bliver ramt af følelsen af, at drømmen om en bedre Horsens Kommune er godt i gang med at blive overhalet af virkeligheden.
11/19/2018
I mange år har én ting været sikker for vores folkeskoler og dagtilbud. Årligt tilbagevendende besparelser. Særligt folkeskoleområdet har i de seneste 5 år set den samlede økonomi skrumpe med et beløb på den gode side af 44 millioner kroner. Dette skyldes ikke mindst den såkaldte 1 %-effektivisering.
11/19/2018
Gedved Lokalråd ser med stor bekymring på Regionens beslutning om besparelser på busrute 107. For Gedved er busrute 107 en livsnerve for transporten til såvel Horsens som til Skanderborg/Aarhus.
11/18/2018
Det er legitimt at skifte mening i politik. Dog kan nogle meningsskifte virke mere paradoksale end andre. Et eksempel på dette var Venstres skarpe kritik af et spareforslag på beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune i den forgangne uge. Paradoksalt fordi forslaget ligger inden for den ramme, som Venstre selv har været med til at beslutte – og som i øvrigt er en konsekvens af en regeringsbeslutning.
11/16/2018
Det var den 23.juni 2015 hele dette cirkus startede. Jeg fik en SMS at der var nyt post i min E-Boks. Havde selvfølge overfladisk fulgt med i debatten omkring den kommende høring og Fjernvarmeplan for Horsens By. Allerede før jeg finlæste materialet, havde jeg den opfattelse at jeg ikke ville blive berørt. Arbejder klods op af Fjernvarme Horsens, og havde svært ved at se logikken i at transporterer varmt vand den lange vej, med det tab dette måtte medføre. Jeg kunne også godt regne ud at det samme varme vand skulle stå til rådighed i hanen, også på en varm sommerdag.
11/15/2018
Rekordmange overlever i dag kræft: 63% af alle kræftpatienter er i dag i live 5 år efter de har fået diagnosen – omkring 1999 var det under halvdelen!
11/14/2018
I mandags var der møde i Horsens kommunes Kultur- og civilsamfundsudvalg. På mødet skulle bl.a. besluttes niveauet for faste tilskud (§18-puljen) til de frivillige sociale organisationer og foreninger, som kommunen samarbejder med.
11/13/2018
Regionen har desværre sparet 55 mio. på regionale busser. I Horsens Folkeblad den 11. november skyder regionsrådsformand og socialdemokrat Anders Kühnau skylden for regionens busbesparelser på regeringen og Dansk Folkeparti, da vi har fjernet erhversfremmetiltag fra regionener.
11/09/2018
Det kunne være dig eller mig!
11/07/2018
At få en uddannelse er afgørende for ethvert ungt menneskes fremtid – for hans eller hendes tilknytning til arbejdsmarkedet og som forudsætning for en for aktiv deltagelse i samfundet.