Læserbreve

03/01/2019
Efter at have set “de udenlandske læger” på DR1, spørger jeg mig selv, er Danmark ved at udvikle sig til et medicinsk uland?
02/27/2019
Dette spørgsmål stiller Bent Riis i et læserbrev i Hrs. Folkeblad d. 26. februar. Man skal nok ikke forvente at politikere eller embedsmænd/kvinder svarer på dette læserbrev, så fraviger de i hvert fald normen for dette.
02/20/2019
I den forgangne uge var den amerikanske præsident Donald Trump ude med en opfordring til, at de europæiske lande skulle hjemtage op mod 800 afstumpede Syrien-krigere.
02/20/2019
Der er rigtig mange gode argumenter for, at Horsens Kommune skal tilstræbe at blive Klimakommune Plus+ - men økologi er ikke et af dem! I budgetaftale 2019 er alle byrådets partier enige om, at Horsens Kommune skal være Klimakommune Plus+, hvilket vi i Liberal Alliance naturligvis støtter op om.
02/16/2019
Der er alt for mange udenlandske læger, hvor sprogproblemer gør det vanskeligt for patienter og det øvrige sundhedspersonale.
02/15/2019
Næsten alle former for turisme er vokset betydeligt i Danmark de seneste år. Det gælder desværre ikke campingturisme, som har oplevet tilbagegang.
02/14/2019
Regeringens udspil til sundhedsreform skal sætte patienten før systemet – og sikre stærkere patientrettigheder i hele landet.
02/09/2019
Som førtidspensionist ryger jeg helt op i det røde felt, når Mette Frederiksen udtaler, at det er uværdigt om nedslidte borgere skal søge seniorførtidspension. Bedre bliver det ikke da hun så mener, at de nedslidte borgere – hvis de vel at mærke har arbejdet tilstrækkeligt længe og indenfor de af Mette Frederiksen udvalgte fag – skal have adgang til folkepension før andre borgere.
02/05/2019
Folkeskolereformen fra 2013 var og er en kontroversiel reform. Nok ikke mindst fordi den reelt set blev finansieret via den øgede timebelastning for den enkelte lærer, som var en del af det forkætrede regeringsindgreb, der afsluttede konflikten mellem DLF og LC i foråret 2013.
02/03/2019
Kære medborgere, tillykke til de nye heldige fjernvarmekunder der “mod” lovgivningen er blevet tvangstilsluttet fjernvarmen i Horsens i 12 time, med både kommunalpolitikere og landspolitikernes velsignelse. Her er det nu, “i bagklogskabens uendelige klare lys, enkelt at sige, hvad sagde jeg.” Dette hjælper dog hverken de ny tvangstilsluttede eller dem der opnåede fritagelsen fra tvangen. Men ikke desto mindre ser det ud til at fjernvarme cirkusset i Horsens fortsætter ufortrødent.