Læserbreve

04/05/2019
Den 1. maj 2009 ophørte de danske overgangsregler fra østeuropæiske EU-lande, også kaldet Østaftalen. Til trods for at de EU-begejstrede partier forsøgte at nedtone konsekvenserne, stod det hurtigt klart for mureren, tømreren, landbrugsmedarbejderen, lastvognchaufføren osv. at mange virksomheder var i gang med en organiseret import af underbetalte borgere fra Østeuropa. Den dag i dag er der ca. 120.000 registrerede østarbejdere i Danmark, som er med til at presse danske løn- og arbejdsforhold.
04/04/2019
Børn i daginstitutioner har brug for voksnes opmærksomhed. Som byrådsmedlem og pædagog hilser jeg velkommen, at daginstitutionernes vilkår får politisk opmærksomhed.
04/03/2019
Efter en del år i kommunalpolitik i Horsens Kommune har jeg efterhånden luret Venstres politiske taktik. Den går i al sin enkelthed ud på at kapre de politiske dagsordner i kommunen og uanset deres substans vænne dem til en negativ kampagne rettet mod borgmesteren. Senest nu også i forhold til den meget alvorlige sag om en eventuel lukning af skoleaktiviteterne på afdeling Lindvigsvej på Byskolen.
04/03/2019
Vi ser det er en gåde for FOA’s formand at samarbejde om at skabe de bedst mulige forhold kan blive til noget så negativt, som det åbenbart er det for os i Maren Spliid Gruppen. Nå, men vi hjælper gerne med at løse gåden for FOA’s formand Lone Dybdal.
04/03/2019
Regeringen og DF’s sundhedsreform decentraliserer de 5 regionsråd ud til 21 akutklynger. I region Midtjylland decentraliseres regionsrådet til 5 akutklynger centreret om vores 5 akutsygehuse. Det er sund fornuft og vil sætte en stopper for de seneste års centraliseringer i region Midtjylland.
04/03/2019
I Socialdemokratiet i Horsens er vi stolte af kommunens dagplejere, vuggestuer og børnehaver, og den omsorg det pædagogiske personale hver dag drager for vores børn.
04/03/2019
Borgmesteren efterspørger en handlingsplan fra Venstre og påstår, at vi vil sidde på hænderne de næste fire-fem år. Intet er mere forkert. Her er vores forslag til en fremtidig visionær skolestruktur, hvor Lindvigsvej skole er indtænkt.
04/03/2019
Inden længe kører valgkampen i det høje gear. Derfor vil jeg allerede gerne nu, komme med en opfordring: At vi alle sammen husker på virksomhedernes og arbejdspladsernes vilkår.
03/27/2019
Nu har regeringen indgået en aftale om sundhedsreformen med Dansk Folkeparti.
03/26/2019
Respekter fagligheden Alle børn i Danmark skal have en god start på livet. Det kræver dygtige pædagoger – og ikke mindst, nok af dem.