Læserbreve

11/25/2019
I dag får horsensianere genoptræning på Horsens sygehus efter en blodprop i hjernen. Det er sund fornuft, da sådanne patienter kun tåler korte besøg. Det er derfor vigtigt, at de er indlagt på hjemhospitalet tæt på pårørende. Administrationen vil desværre lukke genoptræningsafdelingen på Horsens og Randers sygehus og centralisere disse senge til Aarhus. Derved forsvinder funktionen og viden fra de lokale sygehuse og horsensianere og randrusianere skal fremover være indlagt til genoptræning i Aarhus.
11/17/2019
Sikkerhed på vores skoleveje for skolebørn og andre trafikanter, i den her mørke og regnfulde tid er ret så påkrævet, men samtidig helt klart også mangelfuld i den nordlige del af Horsens kommune.
11/14/2019
Det krænker givetvis langt de fleste danskeres rets følelse at fremmedkrigeren, Ahmad Salem el-Haj, nu er ankommet til Danmark og kræver lægehjælp, advokat, bolig og ikke mindst sociale ydelser. Han valgte selv i 2013 at rejse til Syrien og tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Statsministeren farer frem og harcelerer over at fremmedkrigeren nu var på vej til Danmark, men alligevel lukker landets myndigheder ham ind i landet.
11/13/2019
Horsens kommune kommer seriøst til at mangle varme hænder i ældreplejen. Derfor skal vi, ifølge sundhedscenterchef Lone Nygaard Boysen, sætte alle sejl til. Dog uden at gå til yderligheder og give vores ansatte i plejen den løn de kunne forvente ved f.eks. også at arbejde i weekender. Vi skal alene konkurrere på trivsel, arbejdsmiljø og kvalitet forstås.
11/09/2019
Regionsrådet skal nu igen behandle et forslag om at lukke alle genoptræningssenge for hjerneskade på Horsens sygehus og flytte dem til Aarhus.
11/09/2019
Jeg er utallige gange blevet spurgt indtil, om jeg er trådt ud af Horsens byråd, når jeg møder folk på gaden eller hvor jeg færdes i lokalområdet, mange har læst overskrifterne i Horsens Folkeblad, men har ikke kunne gennemskue hvad der er sket, eller ligger bag min beslutning.
11/04/2019
Horsens Folkeblad (HF) gør sig søndag 27. oktober i lederen nogle betragtninger omkring Venstres rolle og ageren i forhandlingerne om budget 2020 for Horsens Kommune.
10/29/2019
Når man er indlagt på et sygehus, er det vigtigt, at læger og sundhedspersonalet kan kommunikere klart og tydeligt på dansk.
10/29/2019
Når man er indlagt på et sygehus, er det vigtigt, at læger og sundhedspersonalet kan kommunikere klart og tydeligt på dansk.
10/23/2019
Tirsdag 22/10 forhandlede vi i Folketinget det finanslovsforslag som regeringen har fremsat for 2020. Et af de emner der blev grundigt debatteret var det forfærdelige forslag fra de røde partier, om at tredoble generationsskiftebeskatningen af danske familieejede virksomheder.