Læserbreve

03/25/2019
En faglig sekretær fra FOA går i et læserbrev, publiceret på HF’s hjemmeside den 13.3 under overskriften ”Tak for omsorgen, men så slemt er det altså ikke” i rette med Maren Spliid Gruppen, når vi kritiserer Horsens kommune for at tvinge hjemmeplejen til at afspadsere deres weekendtillæg.
03/25/2019
Hospicebevægelsen er en international bevægelse, som arbejder for at få oprettet faciliteter til pleje og støtte af alvorligt syge og dødende samt deres pårørende. i Danmark har vi ”Hospice i Danmark”, som er et netværk af hospiceforberedende grupper, som arbejder for at fremme etableringen af offentligt finansierede hospice i hele landet.
03/24/2019
I 2017 sparende regionen desværre 8 sengepladser og 24 stillinger på Hammel Neurocenter, der genoptræner hjerneskade efter blodprop i hjernen eller ulykker.
03/21/2019
Ser man på dagtilbudsområdet i Danmark, så har der altid været traditioner for høj pædagogisk kvalitet. Ikke mindst fordi gruppen af voksne – med udgangspunkt i høj pædagogisk faglighed – hver dag arbejder med at udfordre og udvikle de børn, som de er sammen med.
03/18/2019
Socialdemokratiets pensionsforslag: at alle skal have ret til at gå tidligere på pension, løb i første omgang med dagsordenen.
03/17/2019
Er Horsens en ældrevenlig kommune, dette spørgsmål stillede jeg i et læserbrev i Horsens Folkeblad, da de horrible prisstigninger kom frem på opslag i Horsens kommunes centre, samt i artikler i Horsens folkeblad. Det kan jeg så havde mine tvivl om at Horsens kommune er.
03/14/2019
Mange steder halter det desværre med den positive udvikling i de danske landsbyer. Ændret demografi, stagnation, butiksdød, færre folkeskoler, færre busruter og længere imellem dagplejere har desværre medført fraflytning og dermed faldende beboerantal i rigtig mange landsbyer. I Folketinget nedsatte vi 2017 ”Udvalget for levedygtige landsbyer”, netop for at få omfanget belyst og komme med forslag til at få vendt den lokale udvikling.
03/14/2019
Luk kassen i Hovedparten af de skatteindtægter som de europæiske statskasser går glip af på anslået 370 mia kr. havner ikke på Bahamas. De multinationale selskabers foretrukne skattely er andre EU-lande som Holland, Irland og Luxembourg. Jeg vil sætte turbo på EU’s bestræbelser for at stoppe de muligheder for skatteundvigelse.
03/14/2019
Så kom der en trafikaftale med fokus på asfalt og biler. Dansk Folkeparti jubler. Efter at have stukket en kniv i ryggen på den kollektive trafik i Danmark ved at løbe fra timeplanen er Dansk Folkeparti nu parate til at sole sig i løftet om nye vejprojekter.
03/13/2019
Så er der godt nyt for Horsens og omegn. Som bekendt er der alt for stor trafiktrængsel på motorvej E45 omkring Horsens. Og trafikpropperne bliver større og større, da Horsensområdet er en populær med mange nytilflyttere.